A A A
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Dokumenty do pobrania:

Załączniki artykułu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy
Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o sporządzenie / zmianę planu miejscowego
Uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu
Wniosek w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego