Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
A A A
Dokumenty do pobrania:

Załączniki artykułu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Wniosek o sporządzenie / zmianę planu miejscowego
Uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu
Wniosek w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego