image1
Dokumenty do pobrania:

Załączniki artykułu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu
Wniosek w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
Wniosek o zapewnienie dostępności
Pliki
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =