image1

Zaproszenie na ogłoszenie wyników

 

Zapraszamy Laureatów oraz opiekunów zespołów uczestniczących w konkursie z dziedziny planowania przestrzennego „NASZA NOWA PRZESTRZEŃ” realizowanego
w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”
na oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Spotkania rozpoczną się 18 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00
w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim, Marii Curie-Skłodowskiej 3.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uczestników i organizatorów obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych.Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 16 listopada 2020r. do 18 listopada 2020r. Komisja Konkursowa KONKURSU dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego NASZA NOWA PRZESTRZEŃ organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w składzie:
 • przewodniczący Komisji Konkursowej: Pan Bogdan Munik - Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • zastępca Przewodniczącego: Pan Paweł Czajka - Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego
 • Pan Janusz Korczak - Ziołkowski - Architekt Miasta
 • Pan Dawid Radziszewski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
 • Pani Katarzyna Szokalska - Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta
 • Pan Błażej Cecota - Kierownik Centrum Informacji Turystycznej
dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów konkursu:

pierwsze miejsce:
 • Kacper Urbański z  klasy drugiej TB,
 • Mateusz Urbański z klasy drugiej TB,
 • Miłosz Żegnałek z klasy trzeciej TB,
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych numer 3, ulica Broniewskiego 16,  97-300 Piotrków Trybunalski

drugie miejsce:
 • Małgorzata Sawicka z klasy drugiej B, liceum ogólnokształcące,
 • Aleksandra Łągiewska z klasy drugiej B, liceum ogólnokształcące,
 • Katarzyna Malec z klasy drugiej A, liceum ogólnokształcące,
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2, ulica Dmowskiego 38,   97-300 Piotrków Trybunalski

trzecie miejsce:
 • Igor Kowalczyk, z klasy pierwszej C technikum,
 • Agnieszka Stanisz z klasy pierwszej C technikum,
 • Natalia Kazimierczak z klasy pierwszej C technikum,
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2, ulica Dmowskiego 38,  97-300 Piotrków Trybunalski.
 
W konkursie udział wzięło dziewięć zespołów ze Szkół Ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Wspólnym mianownikiem prac okazała się potrzeba powiększenia obszaru przestrzeni publicznej opartej na zieleni urządzonej i rekreacji. Złożone prace cechowały się różnorodnością pod względem pomysłowości i nowatorstwa oraz formą ich prezentacji przy jednoczesnym uwzględnieniu zabytkowego charakteru obszaru i obiektów. Zespoły przedstawiły w swoich pracach również pomysły w zakresie zagospodarowania Wieży Ciśnień.
Udział w konkursie potwierdził zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Nowe spojrzenie na przestrzeń, odwaga i odejście od utartych schematów rozwiązań ukazana w pracach potwierdziła potrzebę prowadzenia partycypacji społecznej w dyskusji o przestrzeni naszego miasta.


Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju o szczegółach spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =