image1

KONKURS „NASZA NOWA PRZESTRZEŃ”


Do konkursu „NASZA NOWA PRZESTRZEŃ” organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” zgłosiło swój udział 10 zespołów z następujących szkół:

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NUMER 2
  UL. DMOWSKIEGO 38, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
  - 3 zespoły.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH NUMER 3
  UL. BRONIEWSKIEGO 16, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
  - 5 zespołów.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NUMER 4
  UL. SIENKIEWICZA 10/12, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
  - 1 zespół.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NUMER 6
  UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
  - 1 zespół.


Wszystkie zgłoszone zespoły spełniły wymogi uczestnictwa zawarte w regulaminie konkursu i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa.
Zapraszamy Młodzież szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w konkursie planistycznym „Nasza Nowa Przestrzeń”, realizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.”.

Zasady zgłoszeń i uczestnictwa określa Regulamin konkursu „Nasza Nowa Przestrzeń”


Kalendarz działań związanych z konkursem „Nasza Nowa Przestrzeń”

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =