image1

Pracownia Planowania Przestrzennego powróciła do realizacji projektu w ramach programu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” i organizowanego dla młodzieży szkolnej konkursu z dziedziny planowania przestrzennego „Nasza Nowa Przestrzeń”.

Zachęcamy do czynnego udziału w procesie planowania przestrzennego, nie tylko w ramach prowadzonej procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale również w ramach rozszerzonych konsultacji planistycznych.
W celu przybliżenia problematyki związanej z planowaniem przestrzennym opracowana została broszura informacyjna, zapraszamy do lektury:
Planowanie Przestrzenne w Piotrkowie Trybunalskim

Młodzież szkół ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza Nowa Przestrzeń”, którego wyniki będą stanowiły inspirację dla podjętej pracy nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Konkurs

W ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” sporządzona została ankieta dotycząca terenu objętego projektem, zachęcamy do wypełnienia:
Ankieta

Informujemy, że w dniach 16 listopada 2020r. do 18 listopada 2020r. Komisja Konkursowa KONKURSU dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego NASZA NOWA PRZESTRZEŃ organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów konkursu.
Wyniki konkursu

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =