image1

Obecnie trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: gen. S. Grota – Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, który procedowany jest w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja, na podstawie umowy grantowej nr powr.02.19.00-00-KP01/18/11 z dnia 02.01.2020 r. (Grantodawca: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Grantobiorca: Miasto Piotrków Trybunalski ).

Opracowując projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego chcielibyśmy zachęcić Państwa do czynnego udziału w procesie planistycznym.

Zwracamy się o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej, pragniemy zaznaczyć, że ankieta jest całkowicie anonimowa i jest działaniem dodatkowym, ma charakter konsultacji społecznych i nie odbiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =